MENU

Jawatan Keterangan Gred Kekosongan Tarikh Tutup Lampiran
JAWATAN KOSONG PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 1.          SKIM PERKHIDMATAN           :   PENOLONG PEGAWAI TADBIR          KLASIFIKASI PERKHIDMATAN :   PENTADBIRAN DAN SOKONGAN          KUMPULAN PERKHIDMATAN  :   PELAKSANA          GRED JAWATAN/GAJI            :   N29     
                                                                                        
                                       JADUAL GAJI
            GRED                                                   JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM    
             N29                                          :           RM1,493.00    -     RM5,672.00
 
N29 1 10 Dec 2018
JAWATAN KOSONG PEMBANTU AWAM H11 1 .      SKIM PERKHIDMATAN            :       PEMBANTU AWAM                KLAFIKASI PERKHIDMATAN    :       KEMAHIRAN               KUMPULAN PERKHIDMATAN   :       PELAKSANA          GRED JAWATAN/GAJI            :        H11     
                                                                                        
                                      JADUAL GAJI
 
            GRED                                                   JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
             H11                                          :           RM1,218.00    -     RM2,939.00
H11 1 10 Dec 2018
Jawatan Kosong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa J41 (Tetap) 1 12 Nov 2018
IKLAN JAWATAN KOSONG PENGAWAL KESELAMATAN KP 11 1 26 Nov 2017
PEMBANTU AWAM (KONTRAK) H11 1 30 Sep 2017
Pembantu Laut A19 (Kontrak) GAJI MINIMUM : RM1,362.00
GAJI MAKSIMUM : RM4,034.00
KADAR KENAIKAN GAJI SETAHUN : RM100.00
A19 1 29 Dec 2016
Jurutera J41 15 Oct 2015
Penolong Pegawai Senibina JA29 15 Oct 2015
Pembantu Kesihatan Awam U17 15 Oct 2015