MENU

Yang Dipertua dan Setiausaha
Nama Name Jawatan Tel Faks Emel
Norazmi Bin Amir Hamzah Yang Dipertua N48 07-7997819 07-7993975
Zalhafiz bin Hamzah Setiausaha (N44)
Nurhafizah Binti Hanafiah Pembantu Tadbir (P/O),N19/N22 07-7997819 07-7993975
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia
Nama Name Jawatan Tel Faks Emel
Marsita binti Omar Pen. Pegawai Tadbir N29 07-7981818 07-7993975
Mohd Azhar bin Mohd Said Mohd Azhar bin Mohd Said Pembantu Tadbir N22 07-7981818 07-7993975
Nor Fajarulrida bte Kamari Pembantu Tadbir (P/O),N19/N22 07-7981818 07-7993975
Hisham bin Basri Pemandu Kenderaan,H11/H14 07-7981818 07-7993975
Abu Sofian bin Abu Bakar Pemandu Kenderaan,H11/H14 07-7981818 07-7993975
Adib bin Kamal Adib bin Kamal Pemandu Kenderaan,H11/H11 07-7981818 07-7993975
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Nama Name Jawatan Tel Faks Emel
Jamaluddin bin Jema'in Jamaluddin bin Jema'in Pembantu Tadbir (P/O), N19/N22 07-7981818 07-7993975