MENU

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2007

Pelaksanaan Waktu Bekerja berperingkat di Semua Agensi Kerajaan.

  • Waktu bekerja 1 (7.30 pagi – 4.30 petang)
  • Waktu bekerja 2 (8.00 pagi – 5.00 petang)
  • Waktu bekerja 3 (8.30 pagi – 5.30 petang)
 

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008

Pemakaian Pakaian BATIK MALAYSIA oleh Pegawai Awam pada setiap Hari Khamis.