MENU

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [ AKTA 171 ] 

BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

Seksyen 1 Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Mula Berkuatkuasa
Seksyen 2 Taksiran

 

BAHAGIAN 2 [ PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN ]

Seksyen 3 Pengisytiharan Dan Penetapan Taraf Kawasan-Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 4 Penukaran Nama Dan Taraf, Dan Pengubahan Sempadan-Sempadan
Seksyen 5 Percantuman Dua Atau Lebih Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 6 Perwarisan Hak, Tanggungan Dan Kewajipan
Seksyen 7 Akta Ini Diperluaskan Ke Kawasan-Kawasan Bukan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 8 Pentadbiran Kawasan-Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 9 Kuasa Pihak Berkuasa Negeri Untuk Memberi Arahan
Seksyen 10 Ahli Majlis
Seksyen 11 Pengakuan Oleh Ahli Majlis Sebelum Memegang Jawatan
Seksyen 12 Ahli Majlis Dikecualikan Daripada Berkhidmat Sebagai Pengapit Hakim Atau Ahli Juri
Seksyen 13 Pihak Berkuasa Tempatan Adalah Perbadanan
Seksyen 14 Meterai
Seksyen 15 Peruntukan-Peruntukan Berhubungan Dengan Pilihanraya Kerajaan Tempatan Terhenti Mempunyai Kesan

 

BAHAGIAN 3 [ PEGAWAI-PEGAWAI DAN PEKERJA-PEKERJA PIHAK BERKUASA TEMPATAN ]

Seksyen 16 Senarai Jawatan
Seksyen 17 Kuasa Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Mengadakan Tatatertib,Dsb.,Bagi Pegawai-Pegawainya
Seksyen 18 Kumpulan Wang Bekaltua Atau Kumpulan Wang Simpanan