MENU

Sebut harga adalah dipelawa sebagaimana Jadual 1 kepada kontraktor yang memenuhi syarat sepertimana dibawah :
a) b)
c) d) e) f)
g)
Membawa Resit Pendaftaran Kontraktor Pejabat Majlis Daerah Mersing tahun 2020 dan;
Membawa Surat Akuan Pendaftaran dengan Johor Centre For Construction Development (JCCD) atau Sijil Kontraktor Johor (SKJ) dan;
MembawaPerakuanPendaftaranSuruhanjayaSyarikatMalaysia(SSM)yangbelumtamattempohsahlakudan;
Membawa Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK) oleh CIDB yang belum tamat tarikh tempoh habis perakuan dan; Membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang belum tamat tarikh tempoh habis perakuan dan;
Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia) yang belum tamat tempoh sah laku dan;
Membawa cop syarikat terkini.
2. Sebut
taklimat sebut harga dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan.
harga yang melibatkan taklimat/lawatan tapak/premis hanya penama di dalam sijil sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau
WAKIL BAGI LAWATAN TAPAK TIDAK DIBENARKAN SELARAS DENGAN KETETAPAN 1PP-PK2.1 PERKARA 7 (iv) (b) (8)
3. Naskah Meja sebut harga boleh disemak di Kaunter Unit Pusat Setempat (OSC), Pejabat Majlis Daerah Mersing, No.1, Jalan Tun Dr Ismail,86800 Mersing, Johor pada waktu pejabat mulai 20 September 2020 sehingga 27 September 2020.
4. Bayaran bagi dokumen sebut harga hendaklah dibuat dalam bentuk sepertimana senarai di bawah dan dibayar atas nama Yang Dipertua Majlis Daerah Mersing :
 • Draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau
• Kiriman wang pos (money order) atau
• Wang kiriman pos berpalang (postal order) – tidak menerima wang RM1 & RM5
• Bayaran secara dalam talian (online banking) – INSTANT transfer
WANG TUNAI ATAU CEK TIDAK DITERIMA SELARAS DENGAN KETETAPAN
 

Tender Ref: 
MDMG.SH/48/2020
Tender Closing Date: 
Ahad, 27 September 2020