MENU

Jabatan Perbendaharaan
Nama Name Jawatan Tel Faks Emel
Norafiqah bte Haidzir Pen. Akauntan, Gred W29 07-7981818 07-7993975
Siti Salbiah bte Alias Pen. Akauntan, Gred W29 07-7981818 07-7993975
Sarra bte Bujang Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W22 07-7981818 07-7993975
Roslan bin Abdullah Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W22 (KUP) 07-7981818 07-7993975
Mohd Shahrin bin Abu Bakar Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19 07-7981818 07-7993975
Suhaida bte Sukor Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19 07-7981818 07-7993975
Jabatan Kesihatan Awam
Nama Name Jawatan Tel Faks Emel
Suraya Hani binti Kelwon Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Gred U29 07-7981818 07-7993975
Mohd Zul Ikhwan bin Zulkipli Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Gred U29 07-7981818 07-7993975
Amirullah bin Atan Pembantu Kesihatan Awam Gred U19 07-7981818 07-7993975
Matthew Raj A/L Savunthararajan Pembantu Kesihatan Awam, Gred U19 07-7981818 07-7993975