MENU

logo-mdm-baru.png

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH MERSING

 

 1. Kami akan memberikan layanan yang mesra, cekap dan pantas apabila berurusan dengan anda, dengan ini kami berjanji:
 2. Memberi layanan yang mesra dan bersopan terhadap pertanyaan pelanggan dalam tempoh 5 minit
 3. Mengeluarkan  akuan penerimaan aduan dan adalam tempoh satu hari bekerja
 4. Sekurang-kurangnya 85%  aduan awam selesai setiap tahun 5.Permohonan yang lengkap akan diproses mengikut masa yang ditetapkan seperti ketetapan berikut:
 5. Kebenaran merancang (KM)(57 hari)
 6. Pelan Bangunan (PB) (37 hari)
 7. Pelan Kejuruteraan (PJ)termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit serta Pelan Lampu Jalan (57 hari)
 8. Pelan Landskap (57 hari)
 9. Pelan nama taman, nama jalan dan nombor bangunan (57hari)
 10. Memproses pengeluaran lesen di dalam jangkamasa 1 hari bekerja  bagi kategori lesen tidak berisiko tinggi.

 11. Rayuan dan bantahan cukai taksiran dalam tempoh yang dibenarkan akan dijawab maklum balas dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh terima surat rayuan/bantahan.

 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pemi