MENU

Bayaran Pendaftaran & Permit

Permit Pasar Minggu

RM 8.00 (per petak)

Permit Sementara Jualan Buahan Bermusim

RM 50.00/bulan

Permit Meletak Barang Jualan Kaki Lima (Mersing)

RM 60.00/bulan

Permit Meletak Barang Jualan Kaki Lima (Endau dan Jemaluang)

RM 50.00/bulan

Permit Penjaja Sementara

RM 30.00

Pendaftaran Proses Lesen

RM 10.00

Permit Kebenaran Menutup Jalan

RM 50.00

Permit Pembangunan

Bayaran Pendaftaran & Permit

Permit Membaiki Bangunan

RM 150.00

Permit Bangunan Sementara

RM 50.00

Permit Meletak Bahan Binaan

RM 72.00