MENU

Jawatan Keterangan Gred Kekosongan Tarikh Tutup Lampiran
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN : PENOLONG JURUUKUR BAHAN( Bil.Kekosongan : 1 )

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
:
KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN
:
PELAKSANA

TARAF JAWATAN
:
TETAP

GRED
:
JA29

 

JA29 1 31 Mei 2019