MENU

1. Sebut harga adalah dipelawa sebagaimana Jadual 1 kepada kontraktor yang memenuhi syarat

2. Naskah Meja sebut harga boleh disemak di Kaunter Unit Pusat Setempat (OSC), Pejabat Majlis Daerah Mersing, No.1, Jalan        Tun Dr Ismail,86800 Mersing, Johor pada waktu pejabat mulai 17 Mei 2020 sehingga 28 Mei 2020.

3. Bayaran bagi dokumen sebut harga hendaklah dibuat dalam bentuk sepertimana senarai di bawah dan dibayar atas nama        Majlis Daerah Mersing :
        Draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau
        Kiriman wang pos (money order) atau
        Wang kiriman pos berpalang (postal order) – nilai minimum yang dibenarkan RM30 sahaja.

4. Peraturan am untuk hadir bagi pendaftaran penyertaan ke pejabat Majlis Daerah Mersing (tidak dibenarkan masuk jika             tidak dipatuhi) :
    a) Hanya seorang sahaja dibenarkan masuk bagi setiap syarikat.
    b) Memakai penutup muka (face mask)
    c) Menggunakan hand sanitizer.
    d) Pemeriksaan suhu badan (suhu melebihi 37.5 celsius tidak dibenarkan masuk).
    e) Mengisi rekod peribadi.
    f) Penjarakan sosial : Beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara individu.
 

Files: 
LampiranSaiz
Kenyataan Sebut Harga169.16 KB