MENU

logo-mdm-baru.png

MAJLIS DAERAH MERSING

 

KENYATAAN SEBUT HARGA

1. Sebut harga adalah dipelawa sebagaimana Jadual 1 kepada kontraktor yang memenuhi syarat sepertimana dibawah:

a) Membawa Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang belum tamat tempoh sah laku dan;
b) Membawa Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK) oleh CIDB yang belum tamat tempoh sah laku dan;
c) Membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang belum tamat tempoh sah laku dan;
d) Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia) yang belum tamat tempoh sah laku dan;
e) Membawa Surat Akuan Pendaftaran dengan Johor Centre For Construction Development (JCCD) atau Sijil Kontraktor Johor (SKJ) yang belum tamat tempoh sah laku dan;
f) Membawa cop syarikat terkini.

2. Naskah Meja sebut harga boleh disemak di Jabatan Kejuruteraan, Pejabat Majlis Daerah Mersing, No.1, Jalan Tun Dr Ismail, 86800 Mersing, Johor Darul Ta’zim pada waktu pejabat mulai 06 Mac 2022 sehingga 13 Mac 2022.

3. Naskah sebutharga akan diberi secara softcopy. Sila bawa Pendrive semasa proses pembelian.

4. Bayaran bagi dokumen sebut harga hendaklah dibuat dalam bentuk sepertimana senarai di bawah dan dibayar atas nama Yang Dipertua Majlis Daerah Mersing:

a) Bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau;
b) Kiriman wang pos (money order) atau;
c) Wang kiriman pos berpalang (postal order) – tidak menerima wang RM1 atau;
d) Bayaran secara dalam talian (online banking) – INSTANT TRANSFER (Public Bank, No. Akaun : 3993187506).

 

WANG TUNAI ATAU CEK TIDAK DITERIMA SELARAS DENGAN KETETAPAN
1PP-PK2 PERENGGAN 8(iii) (e) (5)

 

5. Peraturan am untuk hadir bagi pendaftaran penyertaan ke pejabat Majlis Daerah Mersing (tidak dibenarkan masuk jika tidak dipatuhi) :
a) Hanya seorang sahaja dibenarkan masuk bagi setiap syarikat;
b) Memakai penutup muka/face mask;
c) Menggunakan hand sanitizer;
d) Pemeriksaan suhu badan (suhu melebihi 37.5 celsius tidak dibenarkan masuk);
e) Mengisi rekod peribadi;
f) Penjarakan fizikal : Beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara individu.

6. Dokumen Tawaran sebut harga yang telah dicetak dan lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga pada 13 Mac 2022 (Khamis) sebelum jam 12.00 tengahari di alamat Yang Dipertua, Pejabat Majlis Daerah Mersing, No. 1, Jalan Tun Dr Ismail, 86800 Mersing, Johor Darul Ta’zim.

 

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH MERSING
NO. 1, JALAN TUN DR ISMAIL
86800 MERSING, JOHOR DARUL TA’ZIM

Files: 
LampiranSaiz
MDMG.SH/03/2022579.95 KB