MENU

1. Projek secara undian adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang menepati syarat dibawah untuk hadir menyertai proses undian : a) Hanya penama pada sijil sahaja hadir mendaftar. b) Membawa cop syarikat terkini. c) Membawa Resit Pendaftaran Kontraktor Pejabat Majlis Daerah Mersing tahun 2020 dan; d) Membawa Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang belum tamat tempoh sah laku dan; e) Membawa Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SPPK) oleh CIDB yang belum tamat tarikh tempoh habis perakuan dan; f) Membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang belum tamat tarikh tempoh habis perakuan dan; g) Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia) yang belum tamat tempoh sah laku dan;

2. Peraturan am untuk hadir bagi pendaftaran penyertaan ke pejabat Majlis Daerah Mersing (tidak dibenarkan masuk jika tidak dipatuhi) : a) Memakai penutup muka (face mask) b) Menggunakan hand sanitizer. c) Pemeriksaan suhu badan (suhu melebihi 37.5 celsius tidak dibenarkan masuk). d) Mengisi rekod peribadi. e) Penjarakan sosial : Beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara individu.

Files: 
LampiranSaiz
KENYATAAN SEBUT HARGA SECARA UNDIAN167.62 KB