MENU

Majlis Daerah Mersing (MDM) akan menjalankan lelongan haiwan ternakan yang dilupus mengikut UUK 6, Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Mersing) 1995.

2. Lelongan tersebut akan diadakan pada :-
Tarikh : 30 Disember 2020
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Majlis Daerah Mersing
Jenis : Lelongan Awam
Haiwan : 9 Ekor Lembu

Haiwan lelongan boleh dilihat pada 30 Disember 2020 bermula dari jam 9.00 pagi hingga 10.00 pagi dan pembida yang berminat hendaklah menyediakan wang deposit sebanyak RM200.00 SECARA TUNAI untuk setiap lot pada hari yang sama.
Pembida yang berjaya hendaklah melakukan pembayaran penuh SECARA TUNAI pada hari lelongan iaitu pada 30 Disember 2020 dari pukul 11.00 pagi hingga 2.00 petang.

Setiap pembidaan adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Daerah Mersing. Haiwan-haiwan yang akan dilelong adalah seperti notis ini. Sebarang maklumat lanjut boleh diperolehi melalui :-
Unit Undang-Undang
Majlis Daerah Mersing
Tel: 07-7981818
Atau dengan melayari laman web MDM : www.mdmersing.gov.my

*Maklumat rasmi untuk lelongan ini hanya boleh didapati di dalam laman web , facebook rasmi Majlis Daerah Mersing dan papan tanda atau papan kenyataan di balairaya, surau dan masjid di Daerah Mersing. Sebarang pindaan tarikh dan masa adalah tertakluk kepada keputusan pihak Majlis Daerah Mersing.

Files: 
LampiranSaiz
Syarat Lelongan123.72 KB
notis lelong210.49 KB
harga tapak lelongan lembu529.64 KB