MENU

PELANJUTAN TAWARAN MENYEWA
TAPAK LETAK KENDERAAN BERAT MAJLIS DAERAH MERSING,

DI JALAN TEKNOLOGI 1, TAMAN PERINDUSTRIAN MERSING,
86800 MERSING, JOHOR.

 

1. Bagi memperkemaskan prasarana serta prosedur pengurusan di Tapak Letak Kenderaan Berat, pentadbiran Majlis Daerah Mersing menawarkan mana-mana pengusaha yang berminat untuk mengusahakan aktiviti pengurusan keluar/masuk serta letak kenderaan di Tapak Letak Kenderaan Berat Majlis Daerah Mersing.

2. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengurusan Tapak Letak Kenderaan Berat iaitu:

2.1 Mengawal selia semua pergerakan keluar/masuk kenderan berat di kawasan tapak.

2.2 Memperkemaskan kawalan terhadap kerja dan aktiviti letak kenderaan berat yang bermalam, dalam kawasan tapak.

2.3 Menjaga serta menyelenggara kebersihan dalam kawasan tapak.

2.4 Menjaga keselamatan sepanjang masa.

3. Caj yang boleh diperolehi/dipungut di Tapak Letak Kenderaan Berat:

3.1 Caj keluar/masuk kenderaan berat.

3.2 Caj meletakkan kenderaan

3.3 Caj penghantaran ke rumah bagi perkhidmatan transit pemandu kenderaan berat.

4. Waktu Operasi Tapak adalah 24 jam.

5. Pemohon yang berminat hendaklah melengkapkan Borang Permohonan Penyewaan Tapak Kenderaan Berat, Mersing berserta profil syarikat dan menghantarnya sebelum 5 Mei 2021 (Rabu).

 

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,
Majlis Daerah Mersing,
15 April 2021