MENU

SENARAI SYARAT-SYARAT

PERMOHONAN PINDAHMILIK PEGANGAN BERKADAR

(BORANG I)

 1. Permohonan adalah pemilik baru tanah dan bangunan atau pemilik baru tanah sahaja.
 1. Dokumen yang diperlukan :
 1. Borang I yang lengkap – 2 Salinan
 2. Salinan kad pengenalan
 3. Salinan surat hakmilik tanah yang telah ditukar nama pemohon baru
 4. Salinan surat perjanjian jualbeli
 5. Salinan bil cukai harta terakhir/terkini
 6. Bayaran pendaftaran pindahmilik
 1. Bangunan Kekal                              - RM 50.00
 2. Bangunan Separuh Kekal               - RM 30.00
 3. Bangunan Sementara                   - RM 10.00
 4. Tanah Kosong                             - RM 10.00

 

 1. Permohonan adalah pemilik baru bangunan di atas tanah yang disewakan.
 1. Dokumen yang diperlukan :
 1. Borang I yang lengkap – 2 Salinan
 2. Salinan kad pengenalan
 3. Salinan surat perjanjian jualbeli yang telah disahkan (disetemkan)
 4. Salinan surat kebenaran tuan tanah yang telah disahkan (disetemkan)
 5. Salinan surat perakuan waris-waris lain yang telah disahkan (disetemkan)
 6. Salinan bil cukai harta terakhir/terkini
 7. Bayaran pendaftaran pindahmilik
 1. Bangunan Kekal                              - RM 50.00
 2. Bangunan Separuh Kekal                 - RM 30.00
 3. Bangunan Sementara                      - RM 10.00

 

Files: 
LampiranSaiz
borang_i.pdf593.05 KB