MENU

AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 [ AKTA 172 ]

 BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

Seksyen 1 Tajuk Ringkas, Pemakaian dan Mula Berkuatkuasa
Seksyen 2 Tafsiran

BAHAGIAN 2 [ DASAR DAN PENTADBIRAN ]

Seksyen 3 Dasar Perancangan Am
Seksyen 4 Jawatankuasa Perancang Negeri Dan Tugas-Tugasnya
Seksyen 5 Pihak Berkuasa Perancang Tempatan
Seksyen 6 Tugas-Tugas Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

 

Seksyen 7 Memeriksa Kawasan-Kawasan Perancangan
Seksyen 8 Menyediakan Draf Rancangan-Rancangan Struktur
Seksyen 9 Seranta Berkenaan Dengan Penyediaan Draf Rancangan-Rancangan Struktur
Seksyen 10 Penglulusan Atau Penolakan Draf Rancangan Struktur Oleh Jawatankuasa
Seksyen 11 Pengubahan Rancangan-Rancangan Struktur
Seksyen 12 Penyediaan Draf Rancangan-Rancangan Tempatan
Seksyen 13 Seranta Berkenaan Dengan Draf Rancangan Tempatan
Seksyen 14 Penyiasatan Dan Pembicaraan Berkenaan Dengan Draf Rancangan Tempatan
Seksyen 15 Penerimaan Draf Rancangan Tempatan
Seksyen 16 Pengubahan, Pemansuhan Dan Penggantian Rancangan-Rancangan Tempatan
Seksyen 17 Kuasa Membuat Kaedah-Kaedah