MENU

KANUN PROSEDUR JENAYAH ( AKTA 593 )

BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

( BAB 1 )

Seksyen 1

Tajuk Ringkas

Seksyen 2

Tafsiran

Seksyen 3

Perbicaraan Kesalahan Di Bawah Kanun Keseksaan Dan Undang-Undang Lain

Seksyen 4

Kecualian Kuasa-Kuasa Mahkamah Tinggi

Seksyen 5

Bila Masanya Boleh Digunakan Undang-Undang England

 

BAHAGIAN 2 [ PERUNTUKAN MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH ]

BAB 2 ( MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH SECARA AM )

Seksyen 6

Mahkamah

Seksyen 7

Mahkamah-Mahkamah Hendaklah Terbuka

Seksyen 8

Dimansuhkan

Seksyen 9

Bidang Kuasa Jenayah Majistret

Seksyen 10

Kesalahan-Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Tujuh Batu Dari Sempadan Sebuah Negeri

 

BAHAGIAN 3 [ PERUNTUKAN AM ]

BAB 3 ( MEMBERI BANTUAN DAN MAKLUMAT KEPADA MAJISTRET DAN POLIS DAN ORANG-ORANG YANG MENANGKAP )

Seksyen 11

Bila Orang Ramai Mesti Menolong Majistret, J.P Dan Polis

Seksyen 12

Menolong Orang-Orang Yang Lain Daripada Pegawai Polis Yang Menyempurnakan Waran

Seksyen 13

Orang Ramai Dikehendaki Memberi Maklumat Diatas Perkara-Perkara Tertentu

Seksyen 14

Pegawai Polis Dikehendaki Melaporkan Perkara-Perkara Yang Tertentu

 

BAB 4 ( TANGKAPAN, MELEPASKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA )

Seksyen 15

Tangkapan, Bagaimana Dibuat

Seksyen 16

Menggeledah Tempat Yang Dimasuki Oleh Orang Yang Hendak Ditangkap

Seksyen 17

Memeriksa Orang Yang Berada Dalam Manaa-Mana Tempat Yang Digeledah Dengan Waran

Seksyen 18

Kuasa Memecah Mana-Mana Tempat Untuk Melepaskan Dirinya

Seksyen 19

Ditegah Menahan Secara Berlebih-Lebihan Dan Peraturan Memeriksa Perempuan

Seksyen 20

Memeriksa Orang-Orang Yang Ditangkap

Seksyen 21

Kuasa Merampas Senjata Yang Merbahaya

Seksyen 22

Memeriksa Orang Kerana Ingin Mendapat Tahu Nama Atau Tempat Tinggal

Seksyen 23

Bila Polis Atau Penghulu Boleh Menangkap Tanpa Waran

Seksyen 24

Keengganan Memberi Nama Dan Tempat Tinggal

Seksyen 25

Bagaimanakah Tindakan Orang-Orang Yang Ditangkap Oleh Penghulu

Seksyen 26

Mengejar Pesalah

Seksyen 27

Tangkapan Oleh Orang Persendirian. Prosedur Dalam Perkara-Perkara Itu

Seksyen 28

Bagaimana Tindakan Terhadap Orang Yang Telah Ditangkap Dan Tahanan Lebih Dari 24 Jam

Seksyen 29

Melepaskan Orang Yang Telah Ditangkap

Seksyen 30

Kesalahan Yang Dilakukan Dihadapan Majistret

Seksyen 31

Tangkapan Oleh Atau Dihadapan Majistret

Seksyen 32

Kuasa Mengejar Dan Menangkap Semula Orang Yang Melepaskan Diri

Seksyen 33

Seksyen 16 Dan Seksyen 18 Boleh Digunakan Untuk Tangkapan Dibawah Seksyen 32