MENU
Seksyen 41 Langkah Berjaga-Jaga Terhadap Kemalangan. Pengadang-Pengadang Hendaklah Didirikan Melintang Jalan semasa Pembaikan Dijalankan Dan Lampu Dipasang Pada Waktu Malam
Seksyen 42 Bahan-Bahan Tidak Boleh Diletakkan Tanpa Kebenaran. Bahan-Bahan Pagar Dan Lampu Atau Lubang
Seksyen 43 Tempat-Tempat Berbahaya Hendaklah Dibaiki Atau Dikepung
Seksyen 44 Kewajibpan Pemunya Atau Penduduk Untuk Menjaga Kebersihan jalan
Seksyen 45 Membasahkan Jalan-jalan
Seksyen 46 Halangan
Seksyen 47 Meletakkan Debu Atas Jalan-Jalan,Dsb.,
Seksyen 48 Tafsiran Seksyen 45 Dan 46