MENU

BAHAGIAN 5 [ KESALAHAN-KESALAHAN DAN PELBAGAI PERUNTUKAN ]

 

Seksyen 108

Pernyataan Palsu

Seksyen 109

Liabiliti Pemunya Berdaftar Dan Lain-Lain

Seksyen 110

Penalti Kerana Galangan Dan Gangguan

Seksyen 111

Bersubahat Melakukan Kesalahan

Seksyen 112

Kuasa-Kuasa Bagi Penangkapan, Pemberhentian Dan Penahanan

Seksyen 113

Kuasa Polis Dalam Penyiasatan

Seksyen 114

Kuasa Pegawai Pengangkutan Jalan Dalam Penyiasatan

Seksyen 115

Kewajipan Memberi Maklumat Dan Penggunaan Pernyataan Sebagai Keterangan

Seksyen 116

Siapa Boleh Mendakwa

Seksyen 117

Peruntukan Mengenai Keterangan

Seksyen117A

Keterangan Dan Rekod Sabitan Dahulu

Seksyen 118

Peyampaian Dan Tandatangan Notis

Seksyen 119

Kesalahan-Kesalahan Am Dan Penalti

Seksyen119A

Kesalahan Dilakukan Oleh Pertubuhan Perbadanan

Seksyen 120

Kuasa-Kuasa Untuk Mengkompaun

Seksyen 121

Akuan Bersalah Melalui Surat Dan Kompaun Tidak Menjejaskan Peruntukan-Peruntukan Polisi insuran

Seksyen 122

Ketua Pengarah Hendaklah Diberitahu Mengenai sabitan Dan Kompaun

Seksyen 123

Pegawai-Pegawai Tidak Berpakaian Seragam Hendaklah Mengemukakan Kad-Kad Pengenalan

Seksyen 124

Pembayaran Fee-Fee Lesen

Seksyen124A

Perisytiharaan Badan Awam

Seksyen125

Menteri Boleh Memberi Kuasa Kepada Mana-Mana Orang Untuk Menjalankan Fungsi-Fungsi Pengarah

Seksyen 126

Kuasa Menteri untuk Memberikuasa Atau Memberikan Lesen

Seksyen126A

Pembatalan

Seksyen 127

Kaedah-Kaedah

Seksyen 128

Pemansuhan, Peralaihan Dan kecualian

Seksyen 129

Kuasa Menteri Untuk Membuat Peruntukan Peralihan Tambahan, Dsb