MENU

BAHAGIAN 3 [ JALAN-JALAN ]

 

Seksyen 67

Tafsiran

Seksyen 68

Kod Lebuhraya

Seksyen 69

Had Laju

Seksyen 70

Kuasa Menyekat Penggunaan Kenderaan-Kenderaan Pada Jalan-Jalan Tertentu

Seksyen 71

Kuasa Untuk Menghadkan Kenderaan

Seksyen 72

Mengadakan Tempat Letak Kereta Dan Tempat Perhentian

Seksyen 73

Perizapan Tempat Letak Kereta Bagi Perutusan Diplomatik

Seksyen 74

Tempat Letak Kereta Bagi Orang Kurang Upaya

Seksyen 75

Lintasan Pejalan Kaki

Seksyen 76

Kewajipan Pejalan-Pejalan Kaki Mematuhi Arahan-Arahan Lalulintas

Seksyen 77

Mendirikan Isyarat-Isyarat Lalulintas

Seksyen 78

Kuasa Mengadakan Sekatan jalan

Seksyen 79

Penalti Kerana Mengabaikan Arahan-Arahan Dan Isyarat-Isyarat Lalulintas

Seksyen 80

Tali, dsb., Melintangi Jalan

Seksyen 81

Sekatan Keatas Pertandingan Dan Dugaan Kelajuan

Seksyen 82

Pelucuthakkan Kenderaan-Kenderaan yang Digunakan Dalam Pertandingan Atau Dugaan Kelajuan

Seksyen 83

Kuasa Mendirikan Perlindungan, Jalan Bawah Tanah Dan Titian

Seksyen 84

Kuasa Mengalihkan Struktur Daripada Jalan-Jalan

Seksyen 85

Pembinaaan Akses Dan Parit Dan Penyusunan Pemasangan Utiliti Awam Ke Jalan-Jalan Yang Ada

Seksyen 85A

Pembinaan Struktur Bagi iklan, dsb.,

Seksyen 86

Sekatan Bagi Kenderaan Diatas Jambatan

Seksyen 87

Peruntukan-Peruntukan Mengenai Lalulintas Luarbiasa

Seksyen 88

Kaedah-Kaedah