MENU

MEMANDU DAN KESALAHAN-KESALAHAN YANG BERKAITAN DENGANYA

 

Seksyen 39

Sekatan Keatas Pemanduan Oleh Orang-Orang Muda

Seksyen 40

Melebihi Had Laju

Seksyen 41

Menyebabkan Kematian Kerana Memandu Dengan Melulu Atau Membahayakan

Seksyen 42

Memandu Secara Melulu Dan Membahayakan

Seksyen 43

Memandu Dengan Tak Cermat Dan Tak Bertimbangrasa

Seksyen 44

Memandu Semasa Berada Dibawah Pengaruh Minuman Yang Memabukkan Atau Dadah

Seksyen 45

Keadaan Menjaga Kenderaan Motor Semasa Berada Di Bawah Pengaruh Minuman Yang Memabukkan Atau Dadah

Seksyen 45A

Memandu Atau Menjaga Kenderaan Motor Dengan Kepekatan Alkohol Melebihi Had Yang Ditetapkan

Seksyen 45B

Ujian Nafas

Seksyen 45C

Pengadaan Spesimen Bagi Analisis

Seksyen 45D

Perlindungan Pesakit Hospital

Seksyen 45E

Penahanan

Seksyen 45F

Keterangan Dalam Prosiding Bagi Kesalahan Dibawah Seksyen 44 Atau 45 Melibatkan Minuman Yang Memabukkan Dan Seksyen 45A

Seksyen 45G

Tafsiran Seksyen 45B Hingga 45F

Seksyen 46

Memandu Semasa Mengidap Penyakit Atau Ketidakdayaan

Seksyen 47

Menunggang Diatas Injak-Injak Dan Menghalang Pemandu

Seksyen 48

Halangan Disebabkan Kenderaan Dijalan

Seksyen 49

Menunggang Dibelakang Pemandu

Seksyen 50

Gangguan Dan Desak-Desakan Yang Menyalahi Undang-Undang

Seksyen 51

Mengambil Kenderaan Motor Tanpa Izin Pemunya Berdaftar

Seksyen 52

Kewajipan Berhenti Jika Berlaku Kemalangan

Seksyen 53

Kuasa Memerintahkan Kehadiran Dimahkamah

Seksyen 54

Pemakaian Kepada Penunggang-Penunggang Sikal Kayuh Akan Peruntukan-Peruntukan Berhubungan Dengan Kesalahan-Kesalahan Memandu Yang Tertentu

Seksyen 55

Kewajipan Memberhentikan Kenderaan Apabila Diminta