MENU

PELBAGAI

 

Seksyen 24

Mendapat Kembali Fee

Seksyen 25

Perakuan-Perakuan Antarabangsa

 

PELESENAN PEMANDU-PEMANDU MOTOR

 

Seksyen 26

Lesen-Lesen Memandu

Seksyen 27

Permohonan Lesen-Lesen Memandu

Seksyen 28

Pengiktirafan Lesen-Lesen Memandu Negara-Negara Lain

Seksyen 29

Ujian kekompetenan Memandu

Seksyen 30

Peruntukan-Peruntukan Mengenai Kesihatan Jasmani Pemohon-Pemohon Lesen Memandu Dan Pemegang-Pemegangnya

Seksyen 31

Hilang Kelayakan Kerana Kesalahan-Kesalahan

Seksyen 32

Penggantungan Lesen Memandu Apabila Hilang Kelayakan

Seksyen 33

Permohonan Untuk Menghapuskan Hilang Kelayakan

Seksyen 34

Pengenderosan Pada Lesen Memandu

Seksyen 35

Kuasa Ketua Pengarah Menggantung Atau Membatalkan Lesen Memandu

Seksyen 35A

Kuasa Ketua Pengarah Untuk Membatalkan Lesen Memandu Percubaan

Seksyen 36

Kuasa Untuk Menggantung Lesen Memandu Penagih Dadah

Seksyen 37

Pemegang Lesen Boleh Menunjukkan Sebab-Sebab Mengapa Lesen Memandu Tidak Patut Digantung Atau Dibatalkan

Seksyen 38

Penyerahan Balik Dan Pengembalian Lesen Memandu