MENU

BAHAGIAN 2 [ PENGELASAN, PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR DAN PEMANDU-PEMANDU

 

PENGELASAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR

 

Seksyen 5

Pengelasan Kenderaan-Kenderaan Motor

Seksyen 6

Larangan bagi Kenderaan-Kenderaan Motor Yang Tidak Mematuhi Kaedah-Kaedah

 

PENDAFTARAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR

 

Seksyen 7

Pendaftaran Kenderaan-Kenderaan Motor Dan Pemunya-Pemunya

Seksyen 8

Penyimpanan Rekod

Seksyen 9

Penyimpanan Akaun-Akaun Oleh Pengarah

Seksyen 10

Permohonan Untuk Pendaftaran

Seksyen 11

Nombor-Nombor Pendaftaran

Seksyen 11A

Seseorang Boleh Mencadangkan Nombor Pendaftaran Sendiri

Seksyen 12

Pemeriksaan Kenderaan-Kenderaan Motor Dan Pemberian Maklumat Kepada Ketua Pengarah

Seksyen 13

Prosedur Mengenai Pertukaran Milikan Kenderaan-Kenderaan Motor

Seksyen 14

Memperagakan Nombor Pendaftaran

Seksyen 15

Lesen-Lesen Kenderaan Motor

Seksyen 16

Kehendak-Kehendak Bagi Permohonan

Seksyen 17

Pengarah Boleh Enggan Mengeluarkan Lesen-Lesen Kenderaan Motor DalamHal-Hal Tertentu

Seksyen 18

Efek Mengubah Kenderaan Ke Atas Lesen

Seksyen 19

Penyerahan Balik Lesen Kenderaan Motor

Seksyen 20

Memperagakan Lesen Kenderaan Motor

Seksyen 21

Lesen Pelawat

Seksyen 22

Lesen Perdagangan Kenderaan Motor

Seksyen 23

Kesalahaan-Kesalahan Lain Berkaitan Dengan Pendaftaran Dan Pelesenan Kenderaan-Kenderaan Motor