MENU

BAHAGIAN 2A [ PEMERIKSAAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR ]

 

Seksyen 66A

Perakuan Pemeriksaan Dikehendaki Bagi Kenderaan Motor Tertentu

Seksyen 66B

Kenderaan Yang Dikehendaki Menjalani Pemeriksaan Berkala

Seksyen 66C

Pengeluaran Dan Penolakan Perakuan Pemeriksaan

Seksyen 66D

Pempameran Perakuan Pemeriksaan

Seksyen 66E

Hanya Orang Yang Dilesenkan Boleh Memeriksa

Seksyen 66F

Pengambilan Kerja-Kerja Pemeriksa

Seksyen 66G

Kaedah-Kaedah