MENU

BAHAGIAN 16 [ PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS ]

Seksyen 165 Pemindahan Tugas
Seksyen 166 Pemansuhan

 

AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 [ AKTA 333 ]& AKTA LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987

AKTA-AKTA LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987 [AKTA 334]

 

BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

 

Seksyen 1

Tajuk Ringkas

Seksyen 2

Tafsiran

Seksyen 3

Perlantikan

Seksyen 3A

Pemberikuasaan Kepada Datuk Bandar Dan Pegawai Majlis Bandaraya

Seksyen 4

Kuasa-Kuasa Dato’ Bandar Dan Warden Lalulintas