MENU

BAHAGIAN 6 [ UNDANG-UNDANG KECIL ]

Seksyen 133 Undang-Undang Kecil

 

 BAHAGIAN 7 [ PEMANSUHAN, PERUNTUKAN PERALIHAN, DSB ]

Seksyen 134 Pemansuhan, Peruntukan Peralihan, dsb
Seksyen 135 Kuasa Pihak Berkuasa Negeri Membuat Peruntukan-Peruntukan Peralihan, dsb

 

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [ AKTA 171 ] 

LOCAL GOVERNMENT ACT 1976 [ ACT 171]

 

BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

Seksyen 1 Tajuk Ringkas, Pemakaian Dan Mula Berkuatkuasa
Seksyen 2 Taksiran