MENU

BAHAGIAN 7 [ TEMPAT-TEMPAT AWAM ]

Seksyen 63 Pengawalan Tempat Awam, Dsb
Seksyen 64 Kuasa Untuk Mengadakan Tempat Awam, Dsb., Yang Baru Dan Membesarkannya
Seksyen 65 Kuasa Sementara Untuk Menutup Tempat Awam
Seksyen 66 Kuasa Untuk Mendirikan Banggunan Awam Ditempat Awam Terbuka
Seksyen 67 Syarat Dan Sekatan Mengenai Penutupan Lebuh, Dsb
Seksyen 68 Menamakan Tempat-Tempat Awam, dsb,