MENU

BAHAGIAN 8 [ PENCEMARAN ANAK SUNGAI ]

Seksyen 69 Melakukan Kacau Ganggu Dalam Anak Sungai, Dsb
Seksyen 70 Pencemaran Anak Sungai Dengan Sampah Perdagangan, Dsb
Seksyen 71 Pihak Berkuasa Tempatan Buleh Menuntut Belanja Bagi Kerja Yang Dilakukan