MENU

BAHAGIAN 10 [ PERKHIDMATAN BOMBA ]

Seksyen 85 Pihak Berkuasa Tempatan Hendaklah Menubuhkan Pasukan Bomba
Seksyen 86 Peraturan
Seksyen 87 Kuasa Am Untuk Masuk
Seksyen 88 Kuasa Ahli-Ahli Bomba Dan Polis Dalam Memadamkan Kebakaran
Seksyen 89 Penalti Kerana Mengganggu Pasukan Bomba
Seksyen 90 Kerosakan Yang Dilakukan Di Kebakaran Dan Perlindungan Bagi Ahli-Ahli Pasukan Bomba
Seksyen 91 Penggera Kebakaran Dan Pili Bomba
Seksyen 92 Perkhidmatan Mencegah Kebakaran Dan Perikemanusiaan
Seksyen 93 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Mengadakan Penyiasatan Kebakaran dari kubur