MENU

BAHAGIAN 9 [ MAKANAN, PASAR, KEBERSIHAN DAN KACAU GANGGU ]

Seksyen 72 Kuasa
Seksyen 73 Undang- Undang Kecil
Seksyen 74 Rumah, Dsb;Kotor
Seksyen 75 Kuasa Untuk Memasuki, Mencuci Rumah Atau Bangunan
Seksyen 76 Memusnahkan Tikus
Seksyen 77 Menutup Dan Meruntuhkan, Dsb;Tempat Kediaman Yang Tidak Bersih
Seksyen 78 Rumah Yang Di Duduki Penuh Dengan Sesak
Seksyen 79 Bila Rumah Disifatkan Dengan "Penuh Sesak"
Seksyen 80 Kacauganggu Hendaklah Dihapuskan
Seksyen 81 Kacauganggu Yang Tindakan Secara Terus Boleh Di Ambil Atasnya Dibawah Akta Ini
Seksyen 82 Notis Mengkehendaki Kacauganggu Dihapuskan
Seksyen 83 Perintah Untuk Meruntuhkan Rumah Yang Tidak Layak Untuk Kediaman
Seksyen 84 Kuasa Untuk Mengambil Tindakan Jika Sebab Kacauganggu Terbit Diluar Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan