MENU

BAHAGIAN 6 [ AKAUN DAN AUDIT ]

Seksyen 53 Akaun-Akaun Hendaklah Disimpan
Seksyen 54 Tahun Kewangan
Seksyen 55 Anggaran Tahunan Hendaklah Diluluskan Dan Dipersetujui
Seksyen 56 Anggaran Tambahan
Seksyen 57 Perbelanjaan Tidak Boleh Dilakukan Melainkan Jika Dimasukkan Dalam Anggaran
Seksyen 58 Viremen
Seksyen 59 Bentuk Anggaran
Seksyen 60 Pengauditan Akaun
Seksyen 61 Kuasa Mengambil Keterangan
Seksyen 62 Saraan Juruaudit