MENU

 

BAHAGIAN 2 [ PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN ]

Seksyen 3 Pengisytiharan Dan Penetapan Taraf Kawasan-Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 4 Penukaran Nama Dan Taraf, Dan Pengubahan Sempadan-Sempadan
Seksyen 5 Percantuman Dua Atau Lebih Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 6 Perwarisan Hak, Tanggungan Dan Kewajipan
Seksyen 7 Akta Ini Diperluaskan Ke Kawasan-Kawasan Bukan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 8 Pentadbiran Kawasan-Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 9 Kuasa Pihak Berkuasa Negeri Untuk Memberi Arahan
Seksyen 10 Ahli Majlis
Seksyen 11 Pengakuan Oleh Ahli Majlis Sebelum Memegang Jawatan
Seksyen 12 Ahli Majlis Dikecualikan Daripada Berkhidmat Sebagai Pengapit Hakim Atau Ahli Juri
Seksyen 13 Pihak Berkuasa Tempatan Adalah Perbadanan
Seksyen 14 Meterai
Seksyen 15 Peruntukan-Peruntukan Berhubungan Dengan Pilihanraya Kerajaan Tempatan Terhenti Mempunyai Kesan